دانلود رایگان کتب، نمونه سوالات و جزوات ریاضی مقاطع عالی در این وبلاگ سعی شده است که تمامی نیازهای دانشجویان رشته ریاضی از لحاظ کتاب و جزوه در هر گرایشی رفع شود. این کار مستمر بوده و تا کامل شدن مطالب وبلاگ کمی زمان نیاز است. لطفاً با نظرات خود ما را در تکمیل این وبلاگ یاری نمائید. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- مدیر وبلاگ: میلاد زینالی لکی کارشناسی: ریاضیات و کاربردها - دانشگاه محقق اردبیلی کارشناسی ارشد: ریاضی محض گرایش هندسه - دانشگاه محقق اردبیلی دکتری: دانشجوی ریاضی محض گرایش هندسه توپولوژی - دانشگاه محقق اردبیلی http://mathdl.mihanblog.com 2019-09-14T16:57:23+01:00 text/html 2019-07-15T04:01:57+01:00 mathdl.mihanblog.com میلاد زینالی لکی دانلود رایگان کتاب مباحثی از هندسه دیفرانسیل و توپولوژی - A Course of differential geometry and topology http://mathdl.mihanblog.com/post/382 <font size="2">برای&nbsp;</font><font size="2"><font size="2">دانلود رایگان کتاب&nbsp;</font>" مباحثی از هندسه دیفرانسیل و توپولوژی -&nbsp; A Course of differential geometry and topology&nbsp;"&nbsp; روی کلید دانلود کلیک کنید.&nbsp;</font><br><br><font size="2"><b>مولف:</b></font><font face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;A. Mishchenko and A. Fomenko</font><div><font size="2"><br><b>حجم فایل:&nbsp;</b>6.14 مگابایت<br><br><b>فرمت فایل:</b>&nbsp;DJVU</font><br><a title="رویای گالوا" href="http://opizo.me/pubNfo" target=""><br><br></a><br><div align="center"><a href="https://xip.li/vH4QkK" target="" title="دانلود رایگان کتاب مباحثی در هندسه دیفرانسیل و توپولوژِی"><img width="250" height="74" align="bottom" alt=" دانلود کتاب آشنایی با نرم افزارهای ریاضی" src="http://s9.picofile.com/file/8300880692/download_icon.png" border="0" vspace="0" hspace="0"></a></div><b></b><i></i><u></u><sub></sub><sup></sup><strike></strike><br><font size="2"><br><br>اگر در دانلود فایل مشکلی دارید، برای راهنمای دانلود&nbsp;<a title="راهنمای دانلود فایل" href="http://mathdl.mihanblog.com/post/2" target=""><font color="#ff6600"><b><font color="#ff0000">اینجا</font></b></font></a><font color="#ff6600"><b>&nbsp;</b></font>کلیک کنید.</font></div> text/html 2019-07-10T07:52:16+01:00 mathdl.mihanblog.com میلاد زینالی لکی دانلود رایگان کتاب فارسی توابع خاص - Special Functions for Scientists and Engineers http://mathdl.mihanblog.com/post/381 <font size="2">برای&nbsp;</font><font size="2"><font size="2">دانلود رایگان کتاب&nbsp;</font>"&nbsp;&nbsp;فارسی توابع خاص - Special Functions for Scientists and Engineers&nbsp;"&nbsp; روی کلید دانلود کلیک کنید.&nbsp;</font><br><br><font size="2"><b>مولف:</b></font><font face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;W.W. Bell</font><div><font size="2"><br><b>حجم فایل:&nbsp;</b>6.89 مگابایت<br><br><b>فرمت فایل:</b>&nbsp;PDF</font><br><a title="رویای گالوا" href="http://opizo.me/pubNfo" target=""><br><br></a><br><div align="center"><a href="https://xip.li/HERL0E" target="" title="دانلود رایگان کتاب فارسی توابع خاص"><img width="250" height="74" align="bottom" alt=" دانلود کتاب آشنایی با نرم افزارهای ریاضی" src="http://s9.picofile.com/file/8300880692/download_icon.png" border="0" vspace="0" hspace="0"></a></div><b></b><i></i><u></u><sub></sub><sup></sup><strike></strike><br><font size="2"><br><br>اگر در دانلود فایل مشکلی دارید، برای راهنمای دانلود&nbsp;<a title="راهنمای دانلود فایل" href="http://mathdl.mihanblog.com/post/2" target=""><font color="#ff6600"><b><font color="#ff0000">اینجا</font></b></font></a><font color="#ff6600"><b>&nbsp;</b></font>کلیک کنید.</font></div> text/html 2019-07-06T07:45:19+01:00 mathdl.mihanblog.com میلاد زینالی لکی دانلود رایگان کتاب فارسی توپولوژی کلاوس ینیش http://mathdl.mihanblog.com/post/380 <font size="2">برای&nbsp;</font><font size="2"><font size="2">دانلود رایگان کتاب&nbsp;</font>" فارسی توپولوژی کلاوس ینیش&nbsp;"&nbsp; روی کلید دانلود کلیک کنید.&nbsp;</font><br><br><font size="2"><b>مولف:</b></font><font face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;</font><font face="Mihan-Nassim" size="3">کلاوس ینیش</font><div><font size="2"><br><b>حجم فایل:&nbsp;</b>6.94 مگابایت<br><br><b>فرمت فایل:</b>&nbsp;PDF</font><br><a title="رویای گالوا" href="http://opizo.me/pubNfo" target=""><br><br></a><br><div align="center"><a href="https://xip.li/DGmJTH" target="" title="دانلود رایگان کتاب فارسی توپولوژی ینیش"><img width="250" height="74" align="bottom" alt=" دانلود کتاب آشنایی با نرم افزارهای ریاضی" src="http://s9.picofile.com/file/8300880692/download_icon.png" border="0" vspace="0" hspace="0"></a></div><b></b><i></i><u></u><sub></sub><sup></sup><strike></strike><br><font size="2"><br><br>اگر در دانلود فایل مشکلی دارید، برای راهنمای دانلود&nbsp;<a title="راهنمای دانلود فایل" href="http://mathdl.mihanblog.com/post/2" target=""><font color="#ff6600"><b><font color="#ff0000">اینجا</font></b></font></a><font color="#ff6600"><b>&nbsp;</b></font>کلیک کنید.</font></div> text/html 2019-07-02T03:01:38+01:00 mathdl.mihanblog.com میلاد زینالی لکی دانلود رایگان کتاب هندسه ریمانی - فینسلری - Riemann-Finsler Geometry http://mathdl.mihanblog.com/post/379 <font size="2">برای&nbsp;</font><font size="2"><font size="2">دانلود رایگان کتاب&nbsp;</font>" هندسه ریمانی - فینسلری - Riemann-Finsler Geometry&nbsp;"&nbsp; روی کلید دانلود کلیک کنید.&nbsp;</font><br><br><font size="2"><b>مولف:</b></font><font size="3" face="Mihan-Nassim">&nbsp;&nbsp;</font><font size="2">&nbsp;Shiing-Shen Chern, Zhongmin Shen</font><br><div><font size="2"><br><b>حجم فایل:&nbsp;</b>1 مگابایت<br><br><b>فرمت فایل:</b>&nbsp;DJVU</font><br><a title="رویای گالوا" href="http://opizo.me/pubNfo" target=""><br></a><br><a href="http://opizo.com/mcKFmF" target="" title=""><br></a><div align="center"><a href="https://xip.li/9ia9J3" target="" title="دانلود رایگان کتاب هندسه ریمانی - فینسلری 2005"><img alt=" دانلود کتاب آشنایی با نرم افزارهای ریاضی" src="http://s9.picofile.com/file/8300880692/download_icon.png" width="250" vspace="0" hspace="0" height="74" border="0" align="bottom"></a></div><br><font size="2"><br><br>اگر در دانلود فایل مشکلی دارید، برای راهنمای دانلود&nbsp;<a title="راهنمای دانلود فایل" href="http://mathdl.mihanblog.com/post/2" target=""><font color="#ff6600"><b><font color="#ff0000">اینجا</font></b></font></a><font color="#ff6600"><b>&nbsp;</b></font>کلیک کنید.</font></div> text/html 2019-06-30T04:23:53+01:00 mathdl.mihanblog.com میلاد زینالی لکی دانلود رایگان کتاب اصول آنالیز ریاضی والتر رودین - Principles of Mathematical Analysis With SM Rudin http://mathdl.mihanblog.com/post/378 <font size="2">برای&nbsp;</font><font size="2"><font size="2">دانلود رایگان کتاب زبان اصلی&nbsp;</font>" اصول آنالیز ریاضی والتر رودین - Principles of Mathematical Analysis With SM Rudin&nbsp;"&nbsp; روی کلید دانلود کلیک کنید.&nbsp;</font><br><br><font size="2"><b>مولف:</b></font><font size="3" face="Mihan-Nassim">&nbsp;&nbsp;</font><font size="2">&nbsp;Walter Rudin</font><br><div><font size="2"><br><b>حجم فایل:&nbsp;</b>30.8 مگابایت<br><br><b>فرمت فایل:</b>&nbsp;PDF</font><br><a title="رویای گالوا" href="http://opizo.me/pubNfo" target=""><br></a><br><a href="http://opizo.com/mcKFmF" target="" title=""><br></a><div align="center"><a href="https://xip.li/vEveZd" target="" title="دانلود رایگان کتاب زبان اصلی اصول آنالیز ریاضی والتر رودین"><img alt=" دانلود کتاب آشنایی با نرم افزارهای ریاضی" src="http://s9.picofile.com/file/8300880692/download_icon.png" width="250" vspace="0" hspace="0" height="74" border="0" align="bottom"></a></div><br><font size="2"><br><br>اگر در دانلود فایل مشکلی دارید، برای راهنمای دانلود&nbsp;<a title="راهنمای دانلود فایل" href="http://mathdl.mihanblog.com/post/2" target=""><font color="#ff6600"><b><font color="#ff0000">اینجا</font></b></font></a><font color="#ff6600"><b>&nbsp;</b></font>کلیک کنید.</font></div> text/html 2019-06-23T07:05:23+01:00 mathdl.mihanblog.com میلاد زینالی لکی دانلود رایگان کتاب Minimum Action Curves in Degenerate Finsler Metrics http://mathdl.mihanblog.com/post/377 <font size="2">برای&nbsp;</font><font size="2"><font size="2">دانلود رایگان کتاب&nbsp;</font>" Minimum Action Curves in Degenerate Finsler Metrics "&nbsp; روی کلید دانلود کلیک کنید.&nbsp;</font><br><br><font size="2"><b>مولف:</b></font><font size="3" face="Mihan-Nassim">&nbsp;&nbsp;</font><font size="2">&nbsp;Matthias Heymann</font><br><div><font size="2"><br><b>حجم فایل:&nbsp;</b>2.49 مگابایت<br><br><b>فرمت فایل:</b>&nbsp;PDF</font><br><a title="رویای گالوا" href="http://opizo.me/pubNfo" target=""><br></a><br><a href="http://opizo.com/mcKFmF" target="" title=""><br></a><div align="center"><a href="http://opizo.com/KbJrnl" target="" title="دانلود رایگان کتاب خم های مینیمال فینسلری"><img alt=" دانلود کتاب آشنایی با نرم افزارهای ریاضی" src="http://s9.picofile.com/file/8300880692/download_icon.png" width="250" vspace="0" hspace="0" height="74" border="0" align="bottom"></a></div><br><font size="2"><br><br>اگر در دانلود فایل مشکلی دارید، برای راهنمای دانلود&nbsp;<a title="راهنمای دانلود فایل" href="http://mathdl.mihanblog.com/post/2" target=""><font color="#ff6600"><b><font color="#ff0000">اینجا</font></b></font></a><font color="#ff6600"><b>&nbsp;</b></font>کلیک کنید.</font></div> text/html 2019-06-22T04:01:33+01:00 mathdl.mihanblog.com میلاد زینالی لکی دانلود رایگان کتاب مترهای فینسلری - Finsler Metrics A Global Approach http://mathdl.mihanblog.com/post/376 <font size="2">برای&nbsp;</font><font size="2"><font size="2">دانلود رایگان کتاب&nbsp;</font>"&nbsp; مترهای فینسلری - Finsler Metrics A Global Approach "&nbsp; روی کلید دانلود کلیک کنید.&nbsp;</font><br><br><font size="2"><b>مولف:</b></font><font size="3" face="Mihan-Nassim">&nbsp;&nbsp;</font><font size="2">&nbsp;Marco Abate, Giorgio Patrizio</font><br><div><font size="2"><br><b>حجم فایل:&nbsp;</b>6.06 مگابایت<br><br><b>فرمت فایل:</b>&nbsp;PDF</font><br><a title="رویای گالوا" href="http://opizo.me/pubNfo" target=""><br></a><br><a href="http://opizo.com/mcKFmF" target="" title=""><br></a><div align="center"><a href="http://opizo.com/TCrSgz" target="" title="دانلود رایگان کتاب مترهای فینسلری"><img alt=" دانلود کتاب آشنایی با نرم افزارهای ریاضی" src="http://s9.picofile.com/file/8300880692/download_icon.png" width="250" vspace="0" hspace="0" height="74" border="0" align="bottom"></a></div><br><font size="2"><br><br>اگر در دانلود فایل مشکلی دارید، برای راهنمای دانلود&nbsp;<a title="راهنمای دانلود فایل" href="http://mathdl.mihanblog.com/post/2" target=""><font color="#ff6600"><b><font color="#ff0000">اینجا</font></b></font></a><font color="#ff6600"><b>&nbsp;</b></font>کلیک کنید.</font></div> text/html 2019-06-20T03:41:31+01:00 mathdl.mihanblog.com میلاد زینالی لکی دانلود رایگان کتاب هندسه فینسلری - Finsler Geometry 1996 http://mathdl.mihanblog.com/post/375 <font size="2">برای&nbsp;</font><font size="2"><font size="2">دانلود رایگان کتاب&nbsp;</font>"&nbsp;&nbsp;هندسه فینسلری -&nbsp; Finsler Geometry 1996 "&nbsp; روی کلید دانلود کلیک کنید.&nbsp;</font><br><br><font size="2"><b>مولف:</b></font><font size="3" face="Mihan-Nassim">&nbsp;&nbsp;</font><font size="2">&nbsp;Bao D, Chern S, Shen Z</font><br><div><font size="2"><br><b>حجم فایل:&nbsp;</b>3.08 مگابایت<br><br><b>فرمت فایل:</b>&nbsp;DJVU</font><br><a title="رویای گالوا" href="http://opizo.me/pubNfo" target=""><br></a><br><a href="http://opizo.com/mcKFmF" target="" title=""><br></a><div align="center"><a href="http://opizo.com/kF21Qs" target="" title="دانلود رایگان کتاب هندسه فینسلری"><img alt=" دانلود کتاب آشنایی با نرم افزارهای ریاضی" src="http://s9.picofile.com/file/8300880692/download_icon.png" width="250" vspace="0" hspace="0" height="74" border="0" align="bottom"></a></div><br><font size="2"><br><br>اگر در دانلود فایل مشکلی دارید، برای راهنمای دانلود&nbsp;<a title="راهنمای دانلود فایل" href="http://mathdl.mihanblog.com/post/2" target=""><font color="#ff6600"><b><font color="#ff0000">اینجا</font></b></font></a><font color="#ff6600"><b>&nbsp;</b></font>کلیک کنید.</font></div> text/html 2019-06-18T05:23:11+01:00 mathdl.mihanblog.com میلاد زینالی لکی دانلود رایگان کتاب هندسه شبه ریمانی بارت اونیل - Semi Riemannian Geometry Barrett O'Neill http://mathdl.mihanblog.com/post/374 <font size="2">برای&nbsp;</font><font size="2"><font size="2">دانلود رایگان کتاب&nbsp;</font>" هندسه شبه ریمانی بارت اونیل - Semi Riemannian Geometry Barrett O'Neill&nbsp;"&nbsp; روی کلید دانلود کلیک کنید.&nbsp;</font><br><br><font size="2"><b>مولف:</b></font><font size="3" face="Mihan-Nassim">&nbsp;&nbsp;</font><span style="font-size: small;">Barrett O'Neill</span><font size="3" face="Mihan-Nassim"><br></font><div><font size="2"><br><b>حجم فایل:&nbsp;</b>18.9 مگابایت<br><br><b>فرمت فایل:</b>&nbsp;PDF</font><br><a title="رویای گالوا" href="http://opizo.me/pubNfo" target=""><br></a><br><a href="http://opizo.com/mcKFmF" target="" title=""><br></a><div align="center"><a href="http://opizo.com/RhNTWN" target="" title="دانلود رایگان کتاب هندسه شبه ریمانی بارت اونیل"><img alt=" دانلود کتاب آشنایی با نرم افزارهای ریاضی" src="http://s9.picofile.com/file/8300880692/download_icon.png" width="250" vspace="0" hspace="0" height="74" border="0" align="bottom"></a></div><br><font size="2"><br><br>اگر در دانلود فایل مشکلی دارید، برای راهنمای دانلود&nbsp;<a title="راهنمای دانلود فایل" href="http://mathdl.mihanblog.com/post/2" target=""><font color="#ff6600"><b><font color="#ff0000">اینجا</font></b></font></a><font color="#ff6600"><b>&nbsp;</b></font>کلیک کنید.</font></div> text/html 2019-06-18T05:06:23+01:00 mathdl.mihanblog.com میلاد زینالی لکی دانلود رایگان کتاب کامل هندسه دیفرانسیل خم ها و رویه های مدرن الفرد گری - Modern Differential Geometry of Curves and Surfaces http://mathdl.mihanblog.com/post/373 <font size="2">برای&nbsp;</font><font size="2"><font size="2">دانلود رایگان کتاب&nbsp;</font>" کامل هندسه دیفرانسیل خم ها و رویه های مدرن الفرد گری - Modern Differential Geometry of Curves and Surfaces&nbsp;"&nbsp; روی کلید دانلود کلیک کنید.&nbsp;</font><br><br><font size="2"><b>مولف:</b></font><font size="3" face="Mihan-Nassim">&nbsp; Alfred Gray<br></font><div><font size="2"><br><b>حجم فایل:&nbsp;</b>20.3 مگابایت<br><br><b>فرمت فایل:</b>&nbsp;PDF</font><br><a title="رویای گالوا" href="http://opizo.me/pubNfo" target=""><br></a><br><a href="http://opizo.com/mcKFmF" target="" title=""><br></a><div align="center"><a href="http://opizo.com/mNjkoj" target="" title="دانلود رایگان کتاب هندسه دیفرانسیل خم ها و رویه ها مدرن آلفرد گری"><img alt=" دانلود کتاب آشنایی با نرم افزارهای ریاضی" src="http://s9.picofile.com/file/8300880692/download_icon.png" width="250" vspace="0" hspace="0" height="74" border="0" align="bottom"></a></div><br><font size="2"><br><br>اگر در دانلود فایل مشکلی دارید، برای راهنمای دانلود&nbsp;<a title="راهنمای دانلود فایل" href="http://mathdl.mihanblog.com/post/2" target=""><font color="#ff6600"><b><font color="#ff0000">اینجا</font></b></font></a><font color="#ff6600"><b>&nbsp;</b></font>کلیک کنید.</font></div> text/html 2019-06-17T04:23:55+01:00 mathdl.mihanblog.com میلاد زینالی لکی دانلود رایگان کتاب مقدمه ای بر کتاب هندسه ریمانی - فینسلری - An introduction to Riemannian-Finsler Geometry http://mathdl.mihanblog.com/post/372 <font size="2">برای&nbsp;</font><font size="2"><font size="2">دانلود رایگان کتاب&nbsp;</font>" مقدمه ای بر کتاب هندسه ریمانی - فینسلری - An introduction to Riemannian-Finsler Geometry&nbsp;"&nbsp; روی کلید دانلود کلیک کنید.&nbsp;</font><br><br><font size="2"><b>مولف:</b></font><font size="3" face="Mihan-Nassim">&nbsp; Bao &amp; Chern &amp; Shen<br></font><div><font size="2"><br><b>حجم فایل:&nbsp;</b>28.7 مگابایت<br><br><b>فرمت فایل:</b>&nbsp;PDF</font><br><a title="رویای گالوا" href="http://opizo.me/pubNfo" target=""><br></a><br><a href="http://opizo.com/mcKFmF" target="" title=""><br></a><div align="center"><a href="http://opizo.com/YqLelV" target="" title="دانلود رایگان کتاب هندسه فینسلری"><img alt=" دانلود کتاب آشنایی با نرم افزارهای ریاضی" src="http://s9.picofile.com/file/8300880692/download_icon.png" width="250" vspace="0" hspace="0" height="74" border="0" align="bottom"></a></div><br><font size="2"><br><br>اگر در دانلود فایل مشکلی دارید، برای راهنمای دانلود&nbsp;<a title="راهنمای دانلود فایل" href="http://mathdl.mihanblog.com/post/2" target=""><font color="#ff6600"><b><font color="#ff0000">اینجا</font></b></font></a><font color="#ff6600"><b>&nbsp;</b></font>کلیک کنید.</font></div> text/html 2019-06-17T04:19:36+01:00 mathdl.mihanblog.com میلاد زینالی لکی دانلود رایگان کتاب مقدمه ای بر هندسه فینسلری - AN INTRODUCTION TO FINSLER GEOMETRY http://mathdl.mihanblog.com/post/371 <font size="2">برای&nbsp;</font><font size="2"><font size="2">دانلود رایگان کتاب&nbsp;</font>" کتاب مقدمه ای بر هندسه فینسلری - AN INTRODUCTION TO FINSLER GEOMETRY&nbsp;"&nbsp; روی کلید دانلود کلیک کنید.&nbsp;</font><br><br><font size="2"><b>مولف:</b></font><font size="3" face="Mihan-Nassim">&nbsp; Xlaohuan Mo<br></font><div><font size="2"><br><b>حجم فایل:&nbsp;</b>2.91 مگابایت<br><br><b>فرمت فایل:</b>&nbsp;PDF</font><br><a title="رویای گالوا" href="http://opizo.me/pubNfo" target=""><br></a><br><a href="http://opizo.com/mcKFmF" target="" title=""><br></a><div align="center"><a href="http://opizo.com/bZn9xt" target="" title="دانلود رایگان کتاب مقدمه ای بر هندسه فینسلری"><img alt=" دانلود کتاب آشنایی با نرم افزارهای ریاضی" src="http://s9.picofile.com/file/8300880692/download_icon.png" width="250" vspace="0" hspace="0" height="74" border="0" align="bottom"></a></div><br><font size="2"><br><br>اگر در دانلود فایل مشکلی دارید، برای راهنمای دانلود&nbsp;<a title="راهنمای دانلود فایل" href="http://mathdl.mihanblog.com/post/2" target=""><font color="#ff6600"><b><font color="#ff0000">اینجا</font></b></font></a><font color="#ff6600"><b>&nbsp;</b></font>کلیک کنید.</font></div> text/html 2019-06-05T15:54:38+01:00 mathdl.mihanblog.com میلاد زینالی لکی دانلود رایگان کتاب منطق ریاضی - A Profile of Mathematical Logic http://mathdl.mihanblog.com/post/370 <font size="2">برای&nbsp;</font><font size="2"><font size="2">دانلود رایگان کتاب&nbsp;</font>" منطق ریاضی - A Profile of Mathematical Logic "&nbsp; روی کلید دانلود کلیک کنید.&nbsp;</font><br><br><font size="2"><b>مولف:</b></font><font size="3" face="Mihan-Nassim">&nbsp;&nbsp;Howard DeLong<br></font><div><font size="2"><br><b>حجم فایل:&nbsp;</b>3.56 مگابایت<br><br><b>فرمت فایل:</b>&nbsp;PDF</font><br><a title="رویای گالوا" href="http://opizo.me/pubNfo" target=""><br></a><br><a href="http://opizo.com/mcKFmF" target="" title=""><br></a><div align="center"><a href="http://opizo.com/1wFw2w" target="" title="دانلود رایگان کتاب منطق ریاضی - A Profile of Mathematical Logic"><img alt=" دانلود کتاب آشنایی با نرم افزارهای ریاضی" src="http://s9.picofile.com/file/8300880692/download_icon.png" width="250" vspace="0" hspace="0" height="74" border="0" align="bottom"></a></div><br><font size="2"><br><br>اگر در دانلود فایل مشکلی دارید، برای راهنمای دانلود&nbsp;<a title="راهنمای دانلود فایل" href="http://mathdl.mihanblog.com/post/2" target=""><font color="#ff6600"><b><font color="#ff0000">اینجا</font></b></font></a><font color="#ff6600"><b>&nbsp;</b></font>کلیک کنید.</font></div> text/html 2019-06-03T15:24:03+01:00 mathdl.mihanblog.com میلاد زینالی لکی دانلود رایگان کتاب شکلی از یک زندگی - (2019)The Shape of a life http://mathdl.mihanblog.com/post/369 <font size="2">برای&nbsp;</font><font size="2"><font size="2">دانلود رایگان کتاب&nbsp;</font>" شکلی از یک زندگی - (2019)The Shape of a life&nbsp;"&nbsp; روی کلید دانلود کلیک کنید.&nbsp;</font><br><br><font size="2"><b>مولف:</b></font><font size="3" face="Mihan-Nassim">&nbsp;Shing-Tung Yau, Steve Nadis<br></font><div><font size="2"><br><b>حجم فایل:&nbsp;</b>6.02 مگابایت<br><br><b>فرمت فایل:</b>&nbsp;PDF</font><br><a title="رویای گالوا" href="http://opizo.me/pubNfo" target=""><br></a><br><a href="http://opizo.com/mcKFmF" target="" title=""><br></a><div align="center"><a href="http://opizo.com/9l3XjX" target="" title="شکلی از یک زندگی - (2019)The Shape of a life"><img alt=" دانلود کتاب آشنایی با نرم افزارهای ریاضی" src="http://s9.picofile.com/file/8300880692/download_icon.png" width="250" vspace="0" hspace="0" height="74" border="0" align="bottom"></a></div><br><font size="2"><br><br>اگر در دانلود فایل مشکلی دارید، برای راهنمای دانلود&nbsp;<a title="راهنمای دانلود فایل" href="http://mathdl.mihanblog.com/post/2" target=""><font color="#ff6600"><b><font color="#ff0000">اینجا</font></b></font></a><font color="#ff6600"><b>&nbsp;</b></font>کلیک کنید.</font></div> text/html 2019-06-02T19:32:32+01:00 mathdl.mihanblog.com میلاد زینالی لکی دانلود رایگان کتاب مباحثی در مجموعه های بورل http://mathdl.mihanblog.com/post/368 <font size="2">برای&nbsp;</font><font size="2"><font size="2">دانلود رایگان کتاب&nbsp;</font>" مباحثی در مجموعه های بورل&nbsp;&nbsp;"&nbsp; روی کلید دانلود کلیک کنید.&nbsp;</font><br><br><font size="2"><b>مولف:</b></font><font size="3" face="Mihan-Nassim">&nbsp;S.M. Srivastava<br></font><div><font size="2"><br><b>حجم فایل:&nbsp;</b>1.40 مگابایت<br><br><b>فرمت فایل:</b>&nbsp;PDF</font><br><a title="رویای گالوا" href="http://opizo.me/pubNfo" target=""><br></a><br><a href="http://opizo.com/mcKFmF" target="" title=""><br></a><div align="center"><a href="http://opizo.com/O9mWiW" target="" title="دانلود رایگان کتاب مباحثی در مجموعه های بورل"><img alt=" دانلود کتاب آشنایی با نرم افزارهای ریاضی" src="http://s9.picofile.com/file/8300880692/download_icon.png" width="250" vspace="0" hspace="0" height="74" border="0" align="bottom"></a></div><br><font size="2"><br><br>اگر در دانلود فایل مشکلی دارید، برای راهنمای دانلود&nbsp;<a title="راهنمای دانلود فایل" href="http://mathdl.mihanblog.com/post/2" target=""><font color="#ff6600"><b><font color="#ff0000">اینجا</font></b></font></a><font color="#ff6600"><b>&nbsp;</b></font>کلیک کنید.</font></div>